loader
آلومینای تابولار

آلومینای تابولار

مواد نسوز
تهران
تهران
تماس بگیرید
ایران

توضیحات: آلومینای تابولار، آلومینای α است که زنتیر شده یا تبلور مجدد یافته است و به خاطر این تابولار نامیده می شود که مرفولوژی آن شامل کریستال های بزرگ (mm ۵۰-۵۰۰)، پهن و ورقه ای شکل از کوراندوم است. این نوع آلومینا بوسیله ی رسوب دادن، اکسترود کردن و یا پرس کردن آلومینای کلسینه شده و سپس حرارت دادن اشکال بدست آمده در دمای زیر نقطه ی ذوب (۱۷۰۰-۱۸۵۰ درجه سانتیگراد) آلومینا در کوره ای محوری (Shaft kilns) تولید می شودپس از کلسیناسیون، اشکال کروی از آلومینای زنیتر شده را می توان در برخی کاربردها مانند بستر کاتالیزوری استفاده نمود و یا این اشکال کروی را خردایش و دانه بندی کرد. به خاطر اینکه این مواد زنیتر می شوند، در نتیجه تخلخل آنها پایین است. همچنین این نوع آلومینا داری پایداری شیمیایی خوب، دیرگدازی بالا است. با توجه به ویژگی های آن ، از آن در تولید انواع دیرگداز استفاده می شود. در واقع مهمترین کاربرد این نوع آلومینا در ساخت دیرگدازهای ریختنی و شکل دار است ذرات تابولار معمولا به صورت ذرات کشیده و دارای گوشه های تیز است. این مسأله به خاطر رشد هگزاگونال آلومیناست که باعث می شود ذرات تابولار به جای کروی بودن، سوزنی شکل بشوند. تخلخل ذرات تابولار نزدیک به صفر است. این نوع آلومینا به افزایش استحکام بدنه کمک می کند. دلیل دیگر استفاده از این نوع آلومینا اندازه های مختلف ذرات آن است. در واقع از آلومینای تابولار مش بندی های متنوع وجود دارد و این مسأله یکی از ویژ گی های این نوع آلومینا است علاوه بر کاربردهای بیان شده از آلومینای تابولار برای ساخت کامپوزیت های کربن-آلومینا استفاده می شود