loader
فروسیلیکومنیزیم

فروسیلیکومنیزیم

مواد معدنی فلزی
آذربایجان شرقی
تبریز
تماس بگیرید

توضیحات: فروسیلیکومنیزیم به عنوان عامل کروی سازی گرافیت در چدن ها مورد استفاده قرار میگیرد. به طور کلی این آلیاژ حاوی درصدهایی از سیلیسیم، منیزیم بوده و مابقی آن را آهن تشکیل می دهد. در موارد مختلفی شرکت های تولیدکننده جهت افزایش راندمان فرآیند داکتیل سازی نسبت به افزودن برخی عناصر نادر خاکی اقدام می نمایند.این محصول در جهت استفاده در روش داکتیل سازی ساندویچی کاربرد دارد.در حال حاضر فروسیلیکو منیزیم در سایز 5-1 عرضه می شود.
مشاوره با سناماین