loader
نوار نقاله تسمه ای

نوار نقاله تسمه ای

تجهیزات
تهران
تهران
ناتل
تسمه ای
تماس بگیرید
ایران

توضیحات: نوار نقاله ها بدلیل حجـم بالای انتقال مواد ، کاربرد وسیـع و مکانیـزم ساده ، اصلی تریـن ابزار انتـقال و جابجـایی مواد هستند و این مکانیزم به عنوان جزئی از سیستم‌های انتقال و ذخیره سازی مواد در صنعت بکار می رونداین دسـتگاه بنا به نیاز ، در انواع ثابـت یا متـحرک و متناسب با محل نصب ساخته می شود . در سـاخت شاسی این دستگاه با توجه به محل و شرایط کار دستگاه میتوان از لوله ،قوطی ، ناودانی و تیرآهن استفاده نمود.بااستفاده از مکانیزم لاستیک انعطاف پذیر ، رولرهای زاویه دار و کشش مناسب توسط غلطکها ، تسمه در طول بصورت مقعر درآمده و مواد داخل آن از مبدا ، بارگیری و در مقصد ، تخلیه میگردند .