loader
اسکرو ( حلزونی )

اسکرو ( حلزونی )

تجهیزات
تهران
تهران
ناتل
تماس بگیرید
ایران

توضیحات: سیستم انتقال مواد حلزونی و یا همان اسکرو یکی از سیستم های انتقال مواد فله میباشد که کاربرد بسیار وسیعی در صنایع مختلف دارد. استفاده از این سیستم ها جهت انتقال مواد فله در طول های کم به دلیل امکان ایجاد چندین ورودی و خروجی بسیار مناسب بوده ولی در برای مسافت های زیاد توصیه نمیشوند.که مارپیچ اسکرو که بر روی شفت مرکزی آن ثابت شده است، در بدنه آن می چرخد و طی این عمل مواد در امتداد کف و کناره ها فشرده شده و در فضاهای خالی مابین مارپیچ و بدنه به حرکت در می آیند. این امر باعث لغزیدن ذرات مواد برروی یکدیگر می شود. در طراحی و ساخت اسکرو عوامل مختلفی از جمله نوع مواد مورد حمل، دبی مواد و مسافت و ارتفاع انتقال ، گام مارپیچ ، سرعت چرخش و ابعاد و جنس متریال مارپیچ در نظر گرفته میشود .