loader
غبارگیر

غبارگیر

تجهیزات
تهران
تهران
ناتل
تماس بگیرید
ایران

توضیحات: غبارگیر صنعتی دستگاهی است که به منظور جمع آوری گرد و غبار و ذرات ریز حاصل از فرآیندهای تولیدی و صنعتی در محیط های صنعتی و کارگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه شامل تعدادی کیسه میباشد که با ورود گاز حاوی غبار از دریچه ورودی و حرکت به سمت خروجی فیلتر، غبار موجود روی سطح بیرونی کیسه ها می نشیند.سپس با اعمال پالس هوا، غبار موجود بر کیسه تکانده شده و به قسمت زیرین فیلتر ریخته می شود. به این ترتیب غبار از گاز جدا می شود.این نوع از فیلترها دارای بازدهی غبارگیری بالا می باشند.