loader
سولفات منگنز

سولفات منگنز

مواد معدنی فلزی
خراسان رضوی
مشهد

اطلاعات مواد

عضویت کاربر منقضی شده است

توضیحات: سولفات منگنز (Manganese sulfate) یک نمک معدنی با فرمول شیمیایی MnSO4 است، که اغلب به صورت هپتاهیدرات وجود دارد. سولفات منگنز ماده ای جامد به رنگ صورتی کمرنگ است که پیش ساز فلز منگنز و بسیاری از ترکیبات شیمیایی دیگر است. ساختار سولفات منگنز مونوهیدرات (MnSO4·H2O) توسط کریستالوگرافی اشعه X تعیین شده است. مانند بسیاری از سولفات های فلزی، سولفات منگنز انواع هیدرات ها را تشکیل می دهد: مونوهیدرات، تتراهیدرات، پنتاهیدرات و هپتاهیدرات. همه این نمک ها در آب حل می شوند و محلول های کمرنگ صورتی 2+[Mn (H2O) 6] ایجاد می کنند.
مشاوره با سناماین