loader
شمش طلا

شمش طلا

مواد معدنی فلزی
تهران
تهران

اطلاعات مواد

عضویت کاربر منقضی شده است

توضیحات: دعوت به سرمایه گذاری و مشارکت گروه شرکتهای لبخند کاغذی دارای محدوده های غنی طلا و دارای دانش کامل استحصال و فرآوری طلا سرمایه گراران با ارایه توان مالی می توانند جهت مذاکره و بازدید از محدوده های غنی و همچنین سرمایه گذاری با مضمون خرید شمش طلا با قیمت مناسب نیز مشارکت کنند
مشاوره با سناماین